COVID-19

Kære Medlem

Vi har ansat personale til tjek af Corona-pas i hele åbningstiden.

Åbningstider er:

Mandag til torsdag kl.06.00 til 21.00

Fredag kl.06.00 til 18.00

Lørdag-, søndag- og helligdage kl.09.00 til 15.00

Fra søndag den 1 august er der igen døgnåbent og man kan træne 24/7

 

Vis hensyn, når du træner og er i centret

 

Hold afstand – og vis hensyn.

Vask dine hænder ofte og desinficer.

Afsprit udstyr efter brug.

Host og nys i dit ærme, ikke dine hænder.

Begræns den fysiske kontakt.

Bliv hjemme, hvis du føler dig sløj eller utilpas.

Planlæg din træning uden for perioder med spidsbelastning.

Kom gerne omklædt og tag bad derhjemme, hvis muligt.

 

Når du skal deltage på hold

Alle vores holdinstruktører glæder sig, som altid, til at se dig i vores holdsale. Nuværende retningslinjerne betyder:

Antallet af holddeltagere er maks. 25 personer.

Husk altid at holde dig opdateret, i Santé-app’en, om du er deltager eller om du er på venteliste.

Du kan deltage på holdtræningen, som normalt og du skal ikke have mundbind på.

Medbring gerne din egen trænings-måtte.

 

Skal jeg vise Corona-pas?

Ja, det er et krav fra myndighederne, at der skal fremvises gyldigt Corona-pas og ID for at deltage i indendørs idrætsaktiviteter, herunder fitness. (gælder indtil den 1.8.2021)

Du skal derfor fremvise dokumentation for enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte, når du kommer til centret.

Du finder dokumentationen på sundhed.dk eller i app’en MinSundhed.

Sørg for at komme i god tid, hvis du skal deltage på et hold eller til personlig træning, så der er tid til at få det tjekket.

 

Mange hilsner

Santé Fitness

Ole og Sandie

 

 

Dear Member

We reopen Santé Fitness on Thursday 6 May and look forward to welcoming our members back

1 august we are open normally again 24/7

Until 1 august we are open:

Mandag til torsdag kl.06.00 til 21.00

Fredag kl.06.00 til 18.00

Lørdag-, søndag- og helligdage kl.09.00 til 15.00


 
Show consideration when you train and are in the center

Keep your distance - and show consideration.
Wash your hands often and disinfect.
Spray equipment after use.
Cough and sneeze into your sleeve, not your hands.
Limit physical contact.
Stay home if you feel lethargic or uncomfortable.
Plan your workouts outside of peak periods.
Feel free to come dressed and take a bath at home, if possible.
 
When to join teams
All our team instructors look forward, as always, to seeing you in our team halls. The current guidelines mean:
The number of team members is a maximum of 25 people.
Always remember to stay up to date, in the Santé app, whether you are a participant or whether you are on a waiting list.
You can participate in team training as usual and you do not have to wear a bandage.
Feel free to bring your own training mat.
 
Do I have to show my Corona passport?
Yes, it is a requirement of the authorities that a valid Corona passport and ID must be presented to participate in indoor sports activities, including fitness.(until 1 august 2021)
You must therefore present documentation of either vaccination, negative test or previous infection when you arrive at the center.
You can find the documentation on sundhed.dk or in the app MinSundhed.
Make sure to arrive well in advance if you need to join a team or for personal training so there is time to get it checked out.

Many greetings
Santé Fitness
Ole and Sandie