Covid-19

Kære Medlem

Hold afstand – og vis hensyn.

Vask dine hænder ofte og desinficer.

Afsprit udstyr efter brug.

Host og nys i dit ærme, ikke dine hænder.

Begræns den fysiske kontakt.

Bliv hjemme, hvis du føler dig sløj eller utilpas.

Når du skal deltage på hold

Alle vores holdinstruktører glæder sig, som altid, til at se dig i vores holdsale. Nuværende retningslinjerne betyder:  Du kan deltage på holdtræningen, som normalt og du skal ikke have mundbind på.

Husk altid at holde dig opdateret, i Santé-app’en, om du er deltager eller om du er på venteliste.

Medbring gerne din egen trænings-måtte.

Skal jeg vise Corona-pas?

NEJ, Du skal ikke vise Corona-pas.

Mange hilsner
Santé Fitness
Ole og Sandie

Dear Member

Keep your distance – and show consideration.

Wash your hands often and disinfect.

Spray equipment after use.

Cough and sneeze into your sleeve, not your hands.

Limit physical contact.

Stay home if you feel lethargic or uncomfortable.

When to join teams

All our team instructors look forward, as always, to seeing you in our team halls. The current guidelines mean: You can participate in team training as usual and you do not have to wear a bandage.

Always remember to stay up to date, in the Santé app, whether you are a participant or on a waiting list.

Feel free to bring your own training mat.

Do I have to show my Corona passport?

NO, You do not need to show Corona passports.

Many greetings
Santé Fitness
Ole and Sandie

Det siger vores medlemmer

Jeg har opnået et godt helbred, med mindre smerter og mere overskud i hverdagen. Jeg har trænet før Santé og havde ikke de store forventninger til træningen og mine målsætninger. Jeg understreger lige her med det samme, Santé er ikke et normal fitness-center hvor du bare kommer og træner på egen hånd. Det er et center hvor de vil gøre alt for at du opnår dine mål, og sørger med opfølgninger, hele tiden at sikre, at du fortsætter træningen. Mange tak for den hjælp jeg fik, og stadigvæk får.
Tove Hansen

Det er fagligheden, der gør Santé til et af Danmarks bedste fitness-center. Har ikke oplevet bedre vejledning i træning og kost. De er meget engagerede, og går selv frem som et godt eksempel inden for livs-stilen.
Finn Sørensen

I dag 20 kg lettere, og jeg har fået skabt en tilværelse, hvor træning i dag er blevet en livsstil. Det er opnået ved egen hjælp, samt den utrolig støtte jeg altid fik og stadigvæk får. Santé er et sted man skal opleve, Santé er ikke bare et fitness-center, det er meget mere end det. Det er et personligt center, hvor de alle gør det bedste de ved, for at du skal trives.
Knud Christensen

I dag 20 kg lettere, og jeg har fået skabt en tilværelse, hvor træning i dag er blevet en livsstil. Det er opnået ved egen hjælp, samt den utrolig støtte jeg altid fik og stadigvæk får. Santé er et sted man skal opleve, Santé er ikke bare et fitness-center, det er meget mere end det. Det er et personligt center, hvor de alle gør det bedste de ved, for at du skal trives.
Knud Christensen

Clear
Cache